Archebu ar-lein

Gallwch archebu ar-lein ac ar yr App ar i gael danfoniad y diwrnod nesaf hyd at 10yh
Y torbwynt ar gyfer archebu dros y ffôn (01766 810810) yw 5yh

CWSMER PRESENNOL

Gallwch nawr archebu ar-lein i gael danfoniad y diwrnod nesaf hyd at 10yh.


Mewngofnodwch a rhowch archeb ar-lein.

CWSMERIAID NEWYDD

I ddod yn gwsmer Gwasanaeth Bwyd Harlech, cwbwlhewch y Ffurflen Cyfrif Newydd ar-lein. Fel arall, e-bostiwch ein Cynghorwyd Cyfrifon, bydden yn hapus i ateb unrhyw ymholidau service@harlech.lls.com.

COFRESTRU AR GYFER ARCHEBU
AR-LEIN

A ydych yn gwsmer presennol ond heb gofrestru ar gyfer archebu ar-lein?
E-bostiwch ni ar service@harlech.lls.com i sefydlu eich cyfrif a chael eich manylion mewngofnodi.

FFURFLEN DEBYD UNIONGYRCHOL

Lawrlwytho Ffurflen Debyd Uniongyrchol

Gellir ddychwelyd ffurfleni wedi’i llenwi drwy e-bost i accounts@harlech.lls.com neu drwy’r post i gyfeiriad y brif swyddfa i sylw’r Adran Gyfrifon.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â archebu ar-lein, cysylltwch â un o’n Cynghorwyr Cyfrif ar 01766810810 neu e-bostiwch service@harlech.lls.com