Pwy ydan ni

SYLFAENWYR Y CWMNI

Colin & Gill Foskett

Daeth Colin a Gill o gefndiroedd busnes teuluol, felly nid oedd gwaith caeld ac oriau hir yn ddieithr iddynt. Pan wnaeth y cyfle i archebu busnes bwyd rhewedig yn Harlech godi yn 1972, fe wnaethon neidio ar y cyfle. Fe wnaeth Fred a Stephen - brodyr Colin - ymuno gyda’r cwmni yn ddiweddarach, ac roedd gweithio’n galed i adeiladu’r busnes yn hollbwysig iddyn nhw i gyd.

Yn anffodus bu farw Colin yn 2015 a Gill ar ddechrau 2019. Mae eu plant Jonathan, Andrew a Laura, ynghyd â chyd-gyfarwyddwyr a staff yn gweithio’n galed i symud y busnes yn ei flaen a pharhau eu hetifeddiaeth.

Colin & Gill Foskett

Early years 1973

BLYNYDDOEDD CYNNAR

Fe wnaeth Colin Harry Foskett adael yr ysgol yn 1960 a gweithio i’w Dad yn y fasnach groser.

Yn 1972, wrth weld y potensial yn y fasnach bwyd rhewedig, fe gymerodd naid ffydd a chodi digon o arian i archebu alfa fwyd rhewedig ym mhentref arfordirol Harlech.

Ynghyd â’i wraig Gill, eu meibion Jonathan ac Andrew (llun chwith), ac eu merch, Laura, gwnaed y penderfyniad i symud o Sir Amwythig i Ogledd Cymru. Ganwyd Harlech Frozen Foods.

TWF CYSON

Yn fuan wrth i’r busnes dyfu daeth yn amlwg byddai’r cwmni yn tyfu’n rhy fawr i’w adeilad ar y stryd fawr gul yn Harlech a phan daeth llain o dir yn Y Ffôr, ger Pwllheli ar werth roedd yn gyfle i ehangu’r busnes ac adeiladu depot i ddarparu ar gyfer twf yn y dyfodol.

Fe wnaeth y cwmni fasnachu o’r ddwy safle am ychydig o flynyddoedd ond yn 1990 gwnaed y penderfyniad i gau safle Harlech a gweithredu allan o’r un depot yn Y Ffôr yn unig. Am yr 20 mlynedd nesaf parhaodd y cwmni i dyfu ac eto yn 2010 fe wnaeth y cwmni dyfu’n rhy fawr ar gyfer ei safle, a felly symudodd i’r depot pwrpasol ym Mharc Bwyd Llanystumdwy, ger Criccieth. Yn sgil yr adeiladu daeth effeithlonrwydd gweithredol enfawr, arbedion costau a buddion amgylcheddol sylweddol.

2002 Overhead view of site at Y Ffor 1990 Old refrigerated vehicle Christmas day 1975 - Jonathan & Andrew riding their new Christmas presents 1989 Inside the shop at Y Ffor

EIN YMRWYMIAD

Ein nod yw darparu datrysiad gwasanaeth bwyd cyfan i’r diwydiant arlwyo. Rydym yn angerddol am y busnes gwasanaeth bwyd ac yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf i’n holl gwsmeriaid.

Rydym yn ymdrechu i ddod o hyd i gynnyrch Cymreig lleol lle bynnag bo modd, nid yn unig ar gyfer ei ansawdd a’i flas rhagorol, ond hefyd i gefnogi busnesau lleol. Rydym yn cyd-weithio gyda cymysgedd amrwyiol o gyflenwyr cenedlaethol a rhyngwladol i gyflnwni ein cwsmeriaid gyda’r cynhyrchion mae’n nhw eu hangen, boed yn fwydydd a chynhwysion arbenigol neu nwyddau syml. Gyda adolygu a datblygu cyson, mae ein hystod o gynhyrchion yn ehangu’n barhaus i ateb gofynion ein cwsmeriaid.

Ein nod yn syml yw sicrhau ein bod yn ateb galw ein holl gwsmeriaid a chael ein hystyried fel y cyflenwr gwasanaeth bwyd mwyaf dibynadwu ac effeithlon yng Nghymru a’r Gogledd Orllewin - un galwad, un anfoneb, yn danfoniad.

Harlech Foodservice Depot

HEDDIW...

Heddiw, bron i 50 mlynedd yn ddiweddarach, mae Gwasanaeth Bwyd Harlech yn parhau i fod yn gwmni annibynnol a theuluol, gyda gwasanaeth cwsmeriaid arobryn ac ymrwymiad i ragoriaeth wrth galon y busnes.

Mae’r cwmni yn cyflogi dros 200 aelod o staff llawn amser, yn cynnig dros 10,000 o linellau cynnyrch, ac yn dosbarthu i gwsmeriaid ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ogystal â Gogledd Orllewin a Chanolbarth Gorllewin Lloegr.