Pamffledi

save money brochure

ARBED ARIAN

Rydyn ni'n dathlu hanner canmlwyddiant gwych Gwasanaeth Bwyd Harlech!
Mae'n flwyddyn gyffrous i ni wrth i ni ddathlu ein hanner canmlwyddiant. O'r adeg y cychwynnodd fel Harlech Frozen Foods yn ôl yn 1972, mae'r cwmni wedi tyfu'n rhy fawr ar gyfer dau o’i adeiladau ac wedi esblygu i Gwasanaeth Bwyd Harlech fel rydych chi'n ein hadnabod heddiw. Diolch i bob un ohonoch sy'n parhau i'n cefnogi wrth ini weithio gyda'n gilydd i dyfu eich busnes chi a'n busnes ni.


MAE’R EXPO YN OL!
Rydym yn hapus iawn gyda’r ymated rydym wedi ei dderbyn i'r cyhoeddiad y bydd ein Expo yn ôl yn 2022. O adborth cwsmeriaid i gyflenwyr yn rhoi cynlluniau ar waith, allwn ni ddim aros i'ch gweld chi i gyd yno wrth i ni edrych ymlaen at yr hyn rydyn ni'n gobeithio bydd yn flwyddyn wych i ni i gyd!


Facebook, Twitter & Instagram.

Terms and Conditions

  • All offers are subject to availability and may be withdrawn without notice
  • All details and prices are believed to be correct at time of going to print, however, no liability will be accepted for any errors, inaccuracies or omissions.
  • Brochure prices do not include VAT which may be added to those products that come under prevailing legislation.
  • All products are subject to availability whilst stocks last and pictures used may differ to actual products. Some pictures may be serving suggestions.
  • Harlech Foodservice kindly acknowledges the support of the producers.