Cigyddiaeth

Mae ein cigyddiaeth fewnol sydd wedi ennill sawl gwobr yn cynnig dull hyblyg o ymdrin ag anghenion unigol gan sicrhau boddhad cwsmeriaid pob amser.

Bellach wedi’i sefydlu’n gadarn fel y cyflenwr cig premiwm yn y sector cyfanwerthu, mae Bwydlyn wedi profi nad yw ansawdd a chysondeb yn cael eu gyfaddawdu wrth gynyddu eu sylfaen cwsmeriaid a’u hardal daearyddol yn gyflym.

Mae Gwasanaeth Bywd Halech yn falch iawn o fod wedi sicrhau partneriaeth unigryw gyda Brongain Farm, yng nghanolbarth Cymru, i gyflewni stêcs statws PGI Cymru o’r safon uchaf, cymalau rhostio, a briwgig cig eidion a chig eidion wedi’u deisio. Darllenwch ein datganiad

IOs ydych angen rhagor o wybodaeth neu eisiau trefnu ymweliad gan ein harbenigwr cig pwrpasol, cysylltwch 01766 523464 neu e-bostiwch [email protected]

Brongain Bwydlyn

SALSA - Safe & Local Supplier Approval NSF Certification – Verification of PGI Status Welsh Lamb and Welsh Beef