GWASANAETH BWYD HARLECH

Cynaliadwyedd

Mae Gwasanaeth Bwyd Harlech wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd. Mae pryder am yr amgylchedd a hyrwyddo agenda cynaliadwyedd ehangach yn rhan annatod o'n gweithgareddau proffesiynol a rheolaeth y sefydliad. Ein nod yw dilyn a hyrwyddo arfer cynaliadwyedd da, i leihau effeithiau amgylcheddol ein holl weithgareddau ac i helpu ein cwsmeriaid a'n cyflenwyr i wneud yr un peth.

 • Rydym yn defnyddio marchnata digidol i leihau ein print.
 • Rydym yn ailddefnyddio neu'n ailgylchu gwastraff swyddfa, gan gynnwys papur, cyflenwadau cyfrifiadurol ac offer diangen ac rydym weid gosod biniau ailgylchu ar draws yr adeilad.
 • Rydym wedi lleihau'r treuliant o ynni o offer swyddfa drwy archebu offer effeithlon.
 • Rydym yn ceisio lleihau ein defnydd o bapur a nwyddau traul swyddfa eraill, er enghraifft drwy ddefnyddio dwy ochr yr holl bapur a ddefnyddir, a nodi cyfleoedd i leihau gwastraff. Trwy hyn rydym wedi lleihau ein print cyffredinol o 50%.
 • Yn 2015 fe wnaethom osod paneli solar ar do ein Pencadlys yn ogystal â buddsoddi mewn cynlluniau darllen ac arbed ynni.
 • Rydym yn rhoi cynhyrchion sydd â dyddiad byr i’r banciau bwyd lleol i leihau cyn gymaint o wastraff bwyd a sy’n bosib.
 • Rydym wedi gosod basgedi banc dillad yn ein depot.
 • Rydym yn stocio amrywiaeth eang o gynhyrchion masnach deg a eco-gyfeillgar.
 • Rydym yn cyflewni peiriannau dwr a photeli ailddefnyddiadwy ar gyfer pob aelod o staff ac ymwelwyr yn ein depot.
 • Rydyn yn cefnogi llawer o ddigwyddiadau elusenol yn yr ardal, dros werth o £30,000 y flwyddyn.
 • Ein helusen ddewisol ar gyfer 2018/19 oedd ‘Ty Gobaith’, a fe wnaethom godi £3,071 drwy nifer o ddigwyddiadau.
 • Ein helusen ddewisol ar gyfer 2020 ydi ‘Action For Children’.
 • Yn 2018 fe wnaeth Harlech roi £10,000 o gyllid cychwynnol tuag at Academi Twristiaeth a Lletygarwch Gogledd Cymru i helpu gyda hyfforddiant yn y sector lletygarwch i sicrhau dyfodol y genhedlaeth nesaf yn y diwydiant.