Ein Brandiau

Bwydlyn Butchers

Cigyddion Bwydlyn

Mae Bwydlyn yn cynnig ystod cyfradd gyntaf o gig i’w gwsmeriaid. Gyda peiriannau, technoleg a ystafelloedd torri o’r radd flaenaf, mae gan ein cigyddion y gofod a’r offer paratoi gorau. Mae ansawdd a chysondeb yn hollbwyasig drwy’r amser.

Gweld pamffled

Brongain Farms

Cyflenwir gan Wasanaeth Bwyd Harlech yn unig

Mae fferm Brongain yng Nghanolbarth Cymru yn cynhyrchu hyd at 1000 y flwyddyn o wartheg Aberdeen Angus sy’n cael eu bwydo ar laswellt. Mae datblygu system gynaliadwy o gynhyrchu cig eidion yn un o’u prif flaenoriaetau a dyma pameu bod wedi sefydlu fferm Brongain fel uned ymchwil a chanolfan o ragoriaeth.

Gweld pamffled

Brongain Farms

Expo

Expo Gwasanaeth Bwyd

Ein harddangosfa gwasanaeth bywd flynyddol yn Venue Cymru, Llandudno

Bydd gan cogyddion, archebwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant ar hyd a lled y diwydiant gwasanaeth bwyd yn cael y cyfle i weld, blasu a samplo popeth sydd yn ynewydd ar gyfer y tymor i ddod. Gall cwsmeriaid hefyd fanteisio ar yr arbedion enfawr sydd i’w gwneud dros y ddau ddiwrnod.

Darganfod mwy

Welsh Maid

Hufen Iâ Llaeth Cymreig ar ei orau!

Mae Welsh Maid yn ystod o Hufen Ia llaeth gwirioneddol sydd ar gael mewn unedau 4.5lt, ac yn addas ar gyfer rhewgellau sgwpio yn ogystal â safleoedd arlwyo fel tafarndai, gwestai, caffis a bwytai. Mae ein blasau craidd yn parhau i fod yn ffefrynnau cadarn ymhlith yr arlwywyr. Rydym hefyd yn cynnig pecynnau helaeth i helpu i gynyddu eich gwethiannau. Oes gennych chi ddiddordeb mewn stocio Welsh Maid? Galwch ni ar 01766 810810 neu e-bostiwch [email protected]

Darganfod mwy

Welsh Maid